Privacy beleid

Privacyverklaring Stichting Pruijck

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij persoonsgegevens gebruiken van website bezoekers, van onze donateurs die een financiele bijdrage of een pruik hebben gegeven, van u wanneer u ‘Vriend’ wordt en van afnemers van een pruik of van u, wanneer u contact met ons opneemt.  U kunt onder meer lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn.

1. Verantwoordelijke
Deze website wordt beheerd door Stichting Pruijck, gevestigd aan de Nijverheidswerf 22 te Bussum (‘de Stichting’ of ‘wij’ / ‘ons’) en de Stichting is dan ook de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens – zowel de persoonsgegevens die online worden verzameld via deze website als de persoonsgegevens die wij op andere wijze van u verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer u telefonisch contact opneemt of op onze locatie een pruik koopt of rechtstreeks geld overmaakt voor een donatie).

2. Hoe gebruikt de Stichting persoonsgegevens
In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor de Stichting persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard. De Stichting verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld over uw gezondheid. In geen geval leggen we vast wat de reden is dat iemand een pruik van ons wil afnemen of heeft afgenomen 

2.1 Het in ontvangst nemen van donaties of het worden van ‘Vriend van de Stichting’
U kunt op verschillende manieren een donatie doen aan de Stichting. U kunt betalen via de daarvoor bedoelde pagina’s op onze website. U wordt dan gevraagd om naam, emailadres en bedrag van de donatie in te vullen en de betaling via Mollie (onze payment services provider) te doen. De Stichting krijgt geen betalingsgegevens te zien, anders dan het bedrag dat gestort is, van welk bankrekeningnummer en onder welke naam. U kunt ook een donatie doen door via uw eigen bank een bedrag op onze bankrekening te storten of te kiezen voor zakelijk doneren door het betreffende formulier op onze website in te vullen en vervolgens de betaling uit te laten voeren via uw eigen bank. Ook dan hebben we niet meer informatie van u dan uw naam en/of bedrijfsnaam, bedrag van de betaling en van welk bankrekeningnummer het is betaald. Alle gegevens over donaties bewaart de Stichting tot 7 jaar na de laatste donatie. Daarnaast kunt u ons steunen door ‘Vriend’ worden van de Stichting om ons, in overleg, op verschillende manieren te helpen om onze doelstelling te bereiken. Wij verwerken in dat kader ook alleen uw (bedrijfs)naam en contactgegevens.

2.2 Het in ontvangst nemen van gedoneerde pruiken
Wanneer u een pruik wilt doneren, kunt u contact met ons opnemen via het online contactformulier op onze website of door gebruik te maken van de contactgegevens die u op de website vindt (info@marcellab20.sg-host.com). U kunt er voor kiezen online een datum voor een afspraak in te plannen. Wij verzamelen in dat geval alleen de informatie die nodig is om contact met u te onderhouden over de te doneren pruik of om de pruik in ontvangst te nemen. Levert u de pruik zelf bij ons af, dan is het uiteraard niet nodig om verder persoonsgegevens van u te verwerken.

Door het doneren van een pruik komt u in ons adressenbestand, maar het staat u vrij om aan te geven dat u dat niet wilt. Wij verwerken persoonsgegevens van u om de donatie af te wikkelen en omdat wij u graag een bericht sturen om u te bedanken voor uw donatie. Deze gegevens zijn dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Stichting die daardoor ontstaat of in ons gerechtvaardigd belang om een goede band met onze donateurs te onderhouden.Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende 2 jaar.

2.3 Het afhandelen van de aanvraag voor een pruik
Wanneer u geïnteresseerd bent in het afnemen van een pruik van de Stichting, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website, online een voorkeursdatum voor een afspraak inplannen, ons mailen of u kunt langskomen. U komt hierdoor (automatisch) in ons adressenbestand. Wij bewaren uw contactgegevens gedurende een periode van 6 maanden tenzij blijkt dat u aan het einde van die periode nog steeds geïnteresseerd bent in het afnemen van een pruik, in welk geval wij de gegevens uiteraard langer zullen bewaren. Van personen die een pruik van ons hebben afgenomen, bewaren we de contactgegevens gedurende een periode van 2 jaar.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van de Stichting om u nog beter van dienst te kunnen zijn. 

2.4 Het beantwoorden van uw vragen
Vragen in verband met uw donatie, de af te nemen pruik of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen via info@marcellab20.sg-host.com. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw verzoek of klacht te kunnen ondernemen. Wij leggen uw contactgegevens vast (indien u nog niet in ons adressenbestand stond) en op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld.

2.5 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van onze website
Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door de internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser. Deze gegevens kunnen we gebruiken om het gebruik van onze website te verbeteren, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude. Deze gegevens zijn in ons gerechtvaardigd belang, namelijk om een goed werkende en eenvoudig raadpleegbare website te kunnen beheren. In verband met uw bezoek aan de website verzamelde gegevens bewaren we 2 jaar.

3. Social Media
U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, namelijk via Facebook, LinkedIn en Instagram. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Via Facebook Insights verzamelen wij statistieken om meer inzicht te krijgen in onze doelgroep en prestaties van Facebook posts. De privacy policy vindt u hier.We hebben de kaart van Google in onze website geïntegreerd. Wanneer u deze gebruikt als routebeschrijving om ons te vinden, worden uw locatiegegevens bijgehouden door Google. De Stichting raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. Cookies
Veel van de in deze Privacyverklaring genoemde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. De Stichting gebruikt technieken zoals cookies om onze website en uw gebruik daarvan te verbeteren, het gaat hierbij om functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om het gebruik van onze website te kunnen meten. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door de Stichting gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

6. Derde partijen
Wij zullen persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

  • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag voor een pruik of donatie te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers;
  • voor het afwikkelen van de betaling van de donatie. De Stichting gebruikt Mollie als payment service provider. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze provider goed te raadplegen aangezien deze zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens in verband met de betaling;
  • voor het onderhouden en hosten van onze website en voor het meten van de gegevens over uw gebruik van onze website.

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken persoonsgegevens alleen ten behoeve van ons. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. De Stichting verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen.

7. Beveiliging
De Stichting vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. De Stichting heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Ook de medewerkers van de Stichting zullen alle persoonsgegevens en andere informatie van donateurs en afnemers van pruiken waar zij toegang toe krijgen uiterst vertrouwelijk behandelen en de grootste zorgvuldigheid betrachten bij de verwerking ervan.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en contact opnemen
U heeft het recht uw gegevens, zoals geregistreerd bij de Stichting, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en het recht om de Stichting te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken.

Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Stichting via info@marcellab20.sg-host.com. Uw vraag of opmerking wordt vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht u klachten hebben over hoe de Stichting met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdatet door de Stichting. De aangepaste Privacyverklaring kunt u vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u bij belangrijke wijzigingen via e-mail hier over informeren.

 

Laatste wijziging: september 2020